Vreau ofertă!
Vreau ofertă!

Termeni și condiții

1. PREZENTARE ȘI DEFINIȚII

Website-ul, denumit în continuare „Site-ul”, este operat de ANOTHER AGENCY S.R.L. („Agenție”), în numele OPUS LAND DEVELOPMENT S.A. („Dezvoltator”). Prin „Utilizator”, se înțelege orice persoană fizică sau juridică care accesează și folosește Site-ul.

2. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizatorii sunt rugați să utilizeze Site-ul într-un mod responsabil și legal. Drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului Site-ului aparțin Dezvoltatorului sau licențiatorilor săi. Utilizatorii nu pot reproduce, modifica sau distribui conținutul Site-ului fără permisiunea expresă a Dezvoltatorului.

3. MODIFICĂRILE SERVICIULUI

Agenția își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, serviciul (sau orice parte din acesta) cu sau fără notificare.

4. RĂSPUNDERE

Agenția și Dezvoltatorul nu garantează că serviciul va fi neîntrerupt, la timp, sigur sau lipsit de erori.

5. LIMITELE RĂSPUNDERII

Nici Agenția, nici Dezvoltatorul nu vor fi responsabili pentru daune directe, indirecte, incidentale, speciale sau consecințiale rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza serviciul.

6. NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI

Toate notificările și comunicările din partea Utilizatorilor către Agenție sau Dezvoltator trebuie trimise la adresa de e-mail cosmopolis@alta-agentie.ro.

7. FORȚA MAJORĂ

Nici Agenția, nici Dezvoltatorul nu vor fi responsabili pentru întârzieri sau eșecuri în executarea obligațiilor sale, cauzate de circumstanțe independente de voința lor rezonabilă, inclusiv, dar fără a se limita la, cazuri de forță majoră.

8. LEGEA APLICABILĂ

Acești Termeni și Condiții sunt guvernați de și interpretați în conformitate cu legile române.

9. CLAUZE FINALE

Dacă oricare dintre aceste clauze este găsită a fi nevalidă sau inaplicabilă, aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze.

De asemenea, este esențial să vă asigurați că utilizatorii știu și înțeleg modul în care sunt colectate, procesate și stocate datele lor personale, chiar dacă nu se înregistrează pe site, prin furnizarea unei Politici de Confidențialitate clară și accesibilă.

Sună acum